ČSN ISO 639-1 (010182) Date: 1.10.2003

Codes for the representation of names of languages - Part 1: Alpha-2 code

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN ISO 639-1 Date: 1.10.2003

ČSN ISO 639-1 (010182)

Date: 1.10.2003

Codes for the representation of names of languages - Part 1: Alpha-2 code

68450
Czech icon

Annotation:

Norma ISO 639 stanovuje dva soubory kódů jazyka, jednak dvoupísmenný kód (ISO 639-1), jednak třípísmenný kód (ISO 639-2) pro názvy jazyků. ISO 639-1 byla vypracována především pro využití v terminologii, lexikografii a lingvistice. ISO 639-2 zahrnuje všechny jazyky obsažené v ISO 639-1 a navíc všechny další jazyky a jazykové skupiny, které mohou být kódovány pro speciální účely, je-li třeba větší specifičnosti v kódování. Jazyky uvedené v ISO 639-1 jsou podsouborem jazyků uvedených v ISO 639-2; každý prvek kódu jazyka ve dvoupísmenném kódu má odpovídající prvek kódu jazyka v třípísmenném kódu, nikoliv však bezpodmínečně naopak. Oba soubory kódů jazyka je třeba chápat jako soubory otevřené. Kódy byly vypracovány pro využití v terminologii, lexikografii, informatice a dokumentaci (tj. pro knihovny, informační služby a nakladatelství) a v lingvistice. ISO 639-1 obsahuje také směrnice pro tvoření prvků kódu jazyka a jejich použití v některých aplikacích.

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter