ČSN ISO 6540 (461016) Date: 1.1.1993

Maize - Determination of moisture content (on milled grains and on whole grains)

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN ISO 6540 Date: 1.1.1993

ČSN ISO 6540 (461016)

Date: 1.1.1993

Maize - Determination of moisture content (on milled grains and on whole grains)

32033
Czech icon

Annotation:

Norma obsahuje ISO 6540:1980. Tento oddíl uvádí referenční metodu pro stanovení obsahu vody v kukuřičných zrnech a v rozemleté celé kukuřici. Podstatou zkoušky je rozemletí vzorku (pokud je potřebné), po předchozím kondicionování (je-li požadováno). Sušení vzorku při teplotě 130 °C až 133 °C za podmínek, které umožňují získat výsledek, který je ve shodě s výsledkem absolutní metody, uvedené v příloze k normě. ČSN ISO 6540 (46 1016) byla vydána v lednu 1993. Spolu s ČSN ISO 712 nahradila část 4 ČSN 46 1011 z 11.4.1988

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter