ČSN ISO 6639-1 (461081) Date: 1.8.1997

Cereals and pulses - Determination of hidden insect infestation - Part 1: General principles

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN ISO 6639-1 Date: 1.8.1997

ČSN ISO 6639-1 (461081)

Date: 1.8.1997

Cereals and pulses - Determination of hidden insect infestation - Part 1: General principles

26085
Czech icon

Annotation:

Norma obsahuje ISO 6639-1:1986. Skládá se ze čtyř částí: Část 1: Všeobecné zásady. Část 2: Odběr vzorků. Část 3: Referenční metoda. Část 4: Rychlé metody. Tato první část ISO 6639 uvádí všeobecné principy metod zjišťování skrytého zamoření hmyzem v obilovinách a v luštěninách. Stručná norma obsahuje všeobecná ustanovení, odběr vzorků a metody stanovení skrytého zamoření hmyzem. ČSN ISO 6639-1 (46 1081) byla vydána v srpnu 1997

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-09-24

AdvertisingTwitter