ČSN ISO 6639-2 (461081) Date: 1.12.1998

Cereals and pulses - Determination of hidden insect infestation - Part 2: Sampling

Info Designation Catalog number More information

ČSN ISO 6639-2 (461081)

Date: 1.12.1998

Cereals and pulses - Determination of hidden insect infestation - Part 2: Sampling

34256
Czech icon

Annotation:

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 6639-2:1986. Mezinárodní norma ISO 6639-2:1986 má status české technické normy. Norma se skládá se ze čtyř částí: Část 1: Všeobecné zásady, Část 2: Odběr vzorků, Část 3: Referenční metoda a Část 4: Rychlé metody. Tato druhá část (ČSN) ISO 6639 uvádí metody odběru vzorků obilovin a luštěnin, v pytlích nebo volně ložených, pro stanovení skrytého zamoření hmyzem. Metody se používají při běžném odběru vzorků obilovin a luštěnin ve skladech při libovolném způsobu skladování a z dopravních prostředků při obchodu mezi prodávajícím a kupujícím. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy a rozsah použití, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Termíny a definice, kapitolu 4 - Všeobecná ustanovení, kapitolu 5 - Zkušební pomůcky, kapitolu 6 - Doba a místo odběru vzorků, kapitolu 7 - Kontrola před odběrem vzorků a identifikace dávek, kapitolu 8 - Odběr vzorků ze zrnin volně ložených, kapitolu 9 - Odběr vzorků ze zrnin pytlovaných, kapitolu 10 - Příprava laboratorních vzorků, kapitolu 11 - Balení a označování laboratorních vzorků, kapitolu 12 - Odesílání laboratorních vzorků a kapitolu 13 - Protokol o odběru vzorků a kontrole. ČSN ISO 6639-2 (46 1081) byla vydána v prosinci 1998

Preview of the standard contents:

Preview for this standard is not avaible.

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter