ČSN ISO 6639-3 (461083) Date: 1.5.1995

Cereals and pulses. Determination of hidden insect infestation. Part 3: Reference method

Info Designation Catalog number More information

ČSN ISO 6639-3 (461083)

Date: 1.5.1995

Cereals and pulses. Determination of hidden insect infestation. Part 3: Reference method

17524
Czech icon

Annotation:

Norma obsahuje ISO 6639-3:1986. Popisuje metody zjišťování skrytého zamoření hmyzem v obilovinách a luštěninách. Skládá se ze čtyř částí: Část 1: Všeobecné zásady. Část 2: Odběr vzorků. Část 3: Referenční metoda. Část 4: Rychlé metody. Tato třetí část ISO 6639 specifikuje referenční metodu zjišŤování skrytého zamoření zrnin hmyzem a dále uvádí postup pro stanovení počtu skrytého hmyzu ve vzorku obilovin nebo luštěnin. Jejím cílem je spočítat všechny jedince v kterémkoliv stádiu života každého druhu hmyzu, který se normálně živí a vyvíjí uvnitř obilovin a luštěnin. Stručná norma obsahuje pracovní postup, vyjádření i interpretaci výsledků a obsah protokolu o zkoušce. ČSN ISO 6639-3 (46 1038) byla vydána v květnu 1995

Preview of the standard contents:

Preview for this standard is not avaible.

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-18

AdvertisingTwitter