ČSN ISO 6861 (010152) Date: 1.7.1998

Information and documentation - Glagolitic alphabet coded character set for bibliographic information interchange

Info Designation Catalog number More information

ČSN ISO 6861 (010152)

Date: 1.7.1998

Information and documentation - Glagolitic alphabet coded character set for bibliographic information interchange

52369
Czech icon

Annotation:

Tato mezinárodní norma stanoví kódovaný soubor znaků glagolské abecedy za účelem výměny bibliografických informací. Soubor znaků lze využít ve staroslovanských jazycích. Tato mezinárodní norma obsahuje kódové tabulky a příslušnou legendu ke každému grafickému znaku včetně jeho ekvivalentu v kyrilici, jeho pozici v kódové tabulce, název, poznámky k jeho použití. Poznámka - S ohledem na uživatele koresponduje soubor znaků glagolské abecedy se souborem znaků základní kyrilice pro bibliografické informace, který je registrován pod číslem 37 v registru ISO, a se souborem znaků ISO 5427 registrovaným pod číslem 54. Další viz příloha A

Preview of the standard contents:

Preview for this standard is not avaible.

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter