ČSN ISO 704 (010505) Date: 1.3.2018

Terminology work - Principles and methods

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN ISO 704 Date: 1.3.2018

ČSN ISO 704 (010505)

Date: 1.3.2018

Terminology work - Principles and methods

504453
Czech icon

Annotation:

Tato mezinárodní norma stanovuje základní principy a metody pro vypracování a sestavování terminologie jak v rámci standardizace, tak i mimo něj; popisuje propojení mezi objekty, pojmy a jejich terminologickými vyjádřeními. Rovněž stanovuje obecné principy upravující tvoření termínů a vlastních názvů a zpracování definic. Úplné a kompletní pochopení těchto principů vyžaduje určitou průpravu v terminologické práci. Principy jsou obecné povahy a tato mezinárodní norma je použitelná pro terminologickou práci ve vědecké, technologické, průmyslové, administrativní a jiné oblasti

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-18

AdvertisingTwitter