ČSN ISO 7144 (010161) Date: 1.3.1997

Documentation - Presentation of theses and similar documents

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN ISO 7144 Date: 1.3.1997

ČSN ISO 7144 (010161)

Date: 1.3.1997

Documentation - Presentation of theses and similar documents

21060
Czech icon

Annotation:

Norma obsahuje ISO 7144:1986. Stanovuje pravidla formální úpravy disertací a podobných dokumentů ze všech oborů. Je aplikovatelná na disertace předkládané: ve formě knihy, jako části knih, jako časopisecké články, jako strojopisy, jako soubor jednotlivých publikací. Pravidla platí pro následující způsoby rozmnožování disertací: vysázené a vytištěné v identické, avšak zmenšené podobě, v mikrografické podobě. ČSN ISO 7144 (01 0161) byla vydána v březnu 1997

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter