ČSN ISO 7154 (010141) Date: 1.10.2003

Documentation - Bibliographic filing principles

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN ISO 7154 Date: 1.10.2003

ČSN ISO 7154 (010141)

Date: 1.10.2003

Documentation - Bibliographic filing principles

68637
Czech icon

Annotation:

Tato mezinárodní norma definuje zobecněné zásady bibliografického pořádání, které je třeba zahrnout mezi pravidla bibliografického pořádání v jednotlivých bibliografiích, knihovnách a dokumentačních střediscích, stejně jako pravidla užívaná celými národy a jazykovými skupinami. Tato mezinárodní norma je použitelná pro bibliografické informace jak tištěné tak zobrazované, k identifikaci pořádacích jednotek v rámci bibliografických záznamů pro výměnu ve strojem čitelné formě a pro manipulaci s těmito záznamy ručními i strojovými technikami.

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter