ČSN ISO 7220 (010139) Date: 1.2.2002

Information and documentation - Presentation of catalogues of standards

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN ISO 7220 Date: 1.2.2002

ČSN ISO 7220 (010139)

Date: 1.2.2002

Information and documentation - Presentation of catalogues of standards

64019
Czech icon

Annotation:

Tato norma zavádí pokyny pro uspořádání a grafickou úpravu katalogů norem nebo publikací podobných normám, a tím přispívá k jejich snadnějšímu využívání. Tato norma se nevztahuje na lístkové katalogy ani katalogy ve formě počítačových databází. Norma je omezena na všeobecné instrukce ke zpracování katalogů, které poskytují bibliografické a další související informace o normách a jim podobným publikacích. Mnohá ustanovení této normy je však možné použit také v katalozích jiných položek než jsou normy

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter