ČSN ISO 7870-2 (010272) Date: 1.2.2018

Control charts - Part 2: Shewhart control charts

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN ISO 7870-2 Date: 1.2.2018

ČSN ISO 7870-2 (010272)

Date: 1.2.2018

Control charts - Part 2: Shewhart control charts

503947
Czech icon

Annotation:

Norma poskytuje návod pro použití a pochopení přístupu ke statistické regulaci procesu založeného na She-whartových regulačních diagramech. Omezuje se pouze na ty metody statistické regulace procesu, které využívají Shewhartův systém diagramů. Stručně jsou představeny i doplňující metody konzistentní se Shewhartovým přístupem, jako je použití varovných mezí, analýza trendů a způsobilost procesu

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter