ČSN ISO 80000-2 (011300) Date: 1.3.2012

Quantities and units - Part 2: Mathematical signs and symbols to be used in the natural sciences and technology

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN ISO 80000-2 Date: 1.3.2012

ČSN ISO 80000-2 (011300)

Date: 1.3.2012

Quantities and units - Part 2: Mathematical signs and symbols to be used in the natural sciences and technology

90148
Czech icon

Annotation:

uvádí obecné informace týkající se matematických znamének a značek, jejich významů, slovních ekvivalentů a použití. Doporučení formulovaná v ISO 80000-2 jsou určena hlavně pro užití v přírodních vědách a technice, ale jsou použitelná i pro jiné oblasti, kde se užívá matematika

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-22

AdvertisingTwitter