ČSN ISO 832 (010149) Date: 1.12.2001

Information and documentation - Bibliographic description and references - Rules for the abbreviation of bibliographic terms

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN ISO 832 Date: 1.12.2001

ČSN ISO 832 (010149)

Date: 1.12.2001

Information and documentation - Bibliographic description and references - Rules for the abbreviation of bibliographic terms

63520
Czech icon

Annotation:

Tato norma shrnuje pravidla zkracování termínů určená autorům, redaktorům, knihovníkům atd. při tvorbě zkratek slov a slovních spojení, která se běžně užívají v bibliografickém popisu a citacích. Aplikace těchto zkratek v citacích, katalogizačních záznamech atd. je předmětem zvláštních pravidel, která se používají pro tvorbu bibliografického popisu nebo jiné formy citování. Norma specifikuje pravidla zkracování slov a slovních spojení, která se běžně vyskytují v bibliografickém popisu a citacích v jazycích používajících latinku, cyrilici a řeckou abecedu. Zkratky názvů a slov z názvu jsou předmětem normy ČSN ISO 4

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter