ČSN ISO 8422 (010259) Date: 1.4.2010

Sequential sampling plans for inspection by attributes

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN ISO 8422 Date: 1.4.2010

ČSN ISO 8422 (010259)

Date: 1.4.2010

Sequential sampling plans for inspection by attributes

84759
Czech icon

Annotation:

Účelem této mezinárodní normy je poskytnout nástroje pro postupné posuzování výsledků kontrol, které mohou bt použity k vyvolání ekonomického a psychologického tlaku na dodavatele nepřijetím dávek horší kvality, aby odesílal dávky s kvalitou mající vysokou pravděpodobnost přijetí. Současně je odběratel chráněn předepsanou horní mezí pro pravděpodobnost přijetí dávek špatné kvality.

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter