ČSN ISO 8423 (010262) Date: 1.5.2012

Sequential sampling plans for inspection by variables for percent nonconforming (known standard deviation)

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN ISO 8423 Date: 1.5.2012

ČSN ISO 8423 (010262)

Date: 1.5.2012

Sequential sampling plans for inspection by variables for percent nonconforming (known standard deviation)

89823
Czech icon

Annotation:

Zásadní předností přejímacích plánů postupným výběrem je snížení průměrného rozsahu výběru. Průměrný rozsah výběru je vážený průměr všech rozsahů výběrů, které mohou nastat při použití určitého přejímacího plánu pro danou dávku nebo úroveň kvality procesu. Použití přejímacích plánů postupným výběrem vede k menšímu průměrnému rozsahu výběru než pro přejímací plány jedním výběrem, které mají stejnou operativní charakteristiku

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter