ČSN ISO 843 (010145) Date: 1.2.2001

Information and documentation - Conversion of Greek characters into Latin characters

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN ISO 843 Date: 1.2.2001

ČSN ISO 843 (010145)

Date: 1.2.2001

Information and documentation - Conversion of Greek characters into Latin characters

61045
Czech icon

Annotation:

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 843:1997. Mezinárodní norma ISO 843:1997 má status české technické normy. Tato mezinárodní norma zavádí systém transliterace a/nebo transkripce řeckých znaků do latinky. Tento systém zavádí dvě sady pravidel, z nichž každá představuje jiný typ konverze, a to: - Typ 1, transliterace řeckých znaků do latinky, - Typ 2, transkripce řeckých znaků do latinky. Tento systém je použitelný pro znaky řeckého písma, nezávisle na období, v němž byly užívány, tj. je použitelný pro monotonický a polytonický systém písma ze všech období klasického a moderního Řecka stejně jako jakékoliv jiné formy psaní používající řecké písmo. Definice a vysvětlení použitých termínů jsou uvedeny v Příloze A

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter