ČSN ISO 8777 (010177) Date: 1.9.1996

Information and documentation. Commands for interactive text searching

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN ISO 8777 Date: 1.9.1996

ČSN ISO 8777 (010177)

Date: 1.9.1996

Information and documentation. Commands for interactive text searching

19895
Czech icon

Annotation:

Norma specifikuje základní soubor příkazů pro interaktivní vyhledávání v systémech vyhledávání informací a typy odpovědí očekávané od systémů pro zpracování informací. Norma je určena pro tvůrce a uživatele systémů vyhledávání informací a zahrnuje počítačem zpracovávané knihovní katalogy včetně on-line knihovních katalogů a přístupu a vyhledávání v on-line databázích. Příloha A obsahuje přehled jmen příkazů, operátorů, zkratek a symbolů. Příloha B obsahuje obecně používaná návěští polí. Příloha C obsahuje příklady. Norma nespecifikuje způsob, jakým projektanti systémů implementují funkce, které se zde popisují. Tyto příkazové funkce a očekávané odezvy systému jsou popsány z hlediska uživatele

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter