ČSN ISO 9648 (461023) Date: 1.1.2003

Sorghum - Determination of tannin content

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN ISO 9648 Date: 1.1.2003

ČSN ISO 9648 (461023)

Date: 1.1.2003

Sorghum - Determination of tannin content

66118
Czech icon

Annotation:

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 9648:1988. Mezinárodní norma ISO 9648:1988 má status české technické normy. Vznikla převzetím překladem mezinárodní normy ISO 9648:1988. Podle "Nařízení komise (ES) č. 824/2000, kterým se zavádějí postupy přejímání obilovin intervenčními agenturami a stanoví metody analýzy pro určování kvality obilovin" se obsah taninu musí stanovit podle ISO 9648:1988. Tato norma určuje universální metodu pro stanovení obsahu taninu v zrnech čiroku. Význam této normy nespočívá ve stanovení jednoho příslušného typu polyfenolu. Její užitečnost je zdůvodněna dobrou negativní korelací, která byla pozorována při pokusech s kohouty mezi využitelnou energií zrn čiroku a výsledky získanými touto metodou.

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter