ČSN ISO/TR 10013 (010331) Date: 1.9.2002

Guidelines for quality management system documentation

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN ISO/TR 10013 Date: 1.9.2002

ČSN ISO/TR 10013 (010331)

Date: 1.9.2002

Guidelines for quality management system documentation

65455
Czech icon

Annotation:

Tato technická zpráva je souborem směrnic pro tvorbu a udržování dokumentace, nutné pro zajištění efektivního systému managementu jakosti přizpůsobeného specifickým potřebám organizace. Použití těchto směrnic pomáhá zavést dokumentovaný systém podle požadavků příslušné normy systému managementu jakosti.

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter