ČSN ISO/TR 10017 (010336) Date: 1.1.2004

Guidance on statistical techniques for ISO 9001:2000

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN ISO/TR 10017 Date: 1.1.2004

ČSN ISO/TR 10017 (010336)

Date: 1.1.2004

Guidance on statistical techniques for ISO 9001:2000

69250
Czech icon

Annotation:

Tato technická zpráva je návodem pro volbu vhodných statistických metod, které mohou být užitečné organizaci při vývoji, zavádění, udržování a zlepšování systému managementu jakosti v souladu s ISO 9001. K tomu se dospěje přezkoumáním těch požadavků ISO 9001, které zahrnují použití kvantitativních údajů, a poté identifikací a popisem statistických metod, které mohou být užitečné při aplikaci pro takové údaje.

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter