ČSN OHSAS 18001 (010801) Date: 1.3.2008

Occupational health and safety management systems - Requirements

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN OHSAS 18001 Date: 1.3.2008

ČSN OHSAS 18001 (010801)

Date: 1.3.2008

Occupational health and safety management systems - Requirements

80805
Czech icon

Annotation:

Tato norma specifikuje požadavky na systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Hlavním cílem této normy je podpořit a propagovat správnou praxi v oblasti BOZP. Implementace této normy umožní organizaci systematické přípravy a zavedení politiky a cílů, které budou brát v úvahu nejen požadavky právních předpisů, ale i rizika v oblasti BOZP. Tato norma je koncipována tak, aby umožňovala integraci se systémem řízení kvality a ochrany životního prostředí, a aby mohla být uplatněna v organizacích všech typů a velikostí a v různých geografických, kulturních a sociálních podmínkách.

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-18

AdvertisingTwitter