ČSN OHSAS 18002 (010802) Date: 1.7.2009

Occupational health and safety management systems - Guidelines for the implementation of OHSAS 18001:2007

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN OHSAS 18002 Date: 1.7.2009

ČSN OHSAS 18002 (010802)

Date: 1.7.2009

Occupational health and safety management systems - Guidelines for the implementation of OHSAS 18001:2007

83805
Czech icon

Annotation:

Tato norma je určena jako podpora porozumění při implementaci požadavků na systémy managementu bezpečnosti ochrany zdraví při práci stanovené normou ČSN OHSAS 18001:2007. Tato norma cituje specifické požadavky OHSAS 18001 a doprovází je specifickými návody pro jejich praktickou aplikaci. Vysvětluje základní principy OHSAS 18001a popisuje záměr, typické vstupy, procesy a typické výstupy pro každý požadavek OHSAS 18001. Tato norma nestanoví žádné další požadavky k těm, které specifikuje OHSAS 18001, ani neurčuje povinný postup implementace OHSAS 18001.

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-22

AdvertisingTwitter