ČSN P CEN ISO/TS 14071 (010971) Date: 1.9.2016

Environmental management - Life cycle assessment - Critical review processes and reviewer competencies: Additional requirements and guidelines to ISO 14044:2006

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN P CEN ISO/TS 14071 Date: 1.9.2016

ČSN P CEN ISO/TS 14071 (010971)

Date: 1.9.2016

Environmental management - Life cycle assessment - Critical review processes and reviewer competencies: Additional requirements and guidelines to ISO 14044:2006

500748
Czech icon

Annotation:

Tato technická specifikace uvádí dodatečné specifikace k ISO 14040:2006 a ISO 14044:2006. Uvádí požadavky a směrnice pro provádění kritického přezkoumání jakéhokoli typu studie LCA a také kompetence požadované pro toto přezkoumání. Uvádí podrobnosti o procesu kritického přezkoumání včetně objasnění s ohledem na ISO 14044:2006, směrnice pro provádění požadovaného procesu kritického přezkoumání související s cílem posuzování životního cyklu a zamýšleným použitím tohoto procesu, také obsah a výstupy procesu kritického přezkoumání, směrnice pro zlepšování konzistence, transparentnosti, účinnosti a důvěryhodnosti procesu kritického přezkoumání, požadované kompetence posuzovatelů (interního a externího posuzovatele a člena týmu) požadované kompetence, které mají být splněny celým týmem

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-18

AdvertisingTwitter