ČSN P ISO TS 14048 (010948) Date: 1.11.2003

Environmental management - Life Cycle Assessment - Data documentation format

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN P ISO TS 14048 Date: 1.11.2003

ČSN P ISO TS 14048 (010948)

Date: 1.11.2003

Environmental management - Life Cycle Assessment - Data documentation format

68781
Czech icon

Annotation:

Tato technická specifikace se týká struktury a požadavků na strukturu dokumentace údajů, které mají sloužit pro jednoznačnou transparentní dokumentaci a pro výměnu údajů týkajících se posuzování životního cyklu (LCA) a inventarizační analýzy životního cyklu (LCI), tedy povolené konzistentní dokumentace údajů, podávání zpráv o seskupování údajů, kalkulaci údajů a kvality údajů prostřednictvím specifikace a strukturování příslušných informací. Technická specifikace podporuje používání a rozvoj LCA a je určená především pro dodavatele údajů, uživatele LCA a rozvoj informačního systému LCA. Je možné ji použít pro zpřesnění a sestavování dotazníkových formulářů a informačních systémů. Obecný charakter technické specifikace umožňuje její použití i pro ostatní aspekty týkající se managementu environmentálních údajů. Technická specifikace nezahrnuje požadavky na kompletnost dokumentace údajů. Struktura dokumentace údajů není závislá na žádném softwaru nebo databázi. Nevyžaduje žádné následné, grafické nebo procedurální řešení pro předložení a zpracování údajů, ani nepopisuje specifické modelové metodologie pro LCI a LCA údaje

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-18

AdvertisingTwitter