STN 730540-1 (730540) Date: 1.3.2002

Thermal performance of buildings and components. Thermal protection of buildings. Part 1: Terminology

Info Designation Catalog number More information

STN 730540-1 (730540)

Date: 1.3.2002

Thermal performance of buildings and components. Thermal protection of buildings. Part 1: Terminology

83170
Slovak icon

Annotation:

Táto časť STN 73 0540 vymedzuje terminológiu tepelnotechnických vlastností stavebných konštrukcií, vnútorných priestorov a budov s požadovaným tepelným stavom vnútorného prostredia a tepelnej ochrany budov.

Preview of the standard contents:

Preview for this standard is not avaible.

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-09-20

AdvertisingTwitter