STN 730580-2 (730580) Date: 1.10.2000

Daylighting of residential buildings

Info Designation Catalog number More information

STN 730580-2 (730580)

Date: 1.10.2000

Daylighting of residential buildings

78898
Slovak icon

Annotation:

Táto norma platí pre navrhovanie a posudzovanie denného osvetlenia budov na bývanie v rozsahu, ktorý je vymedzený v predmete normy STN 73 4301.

Preview of the standard contents:

Preview for this standard is not avaible.

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-09-24

AdvertisingTwitter