STN 730802:2010/Oprava1 (730802) Date: 1.12.2011

Structural fire protection.Common regulations

Info Designation Catalog number More information

STN 730802:2010/Oprava1 (730802)

Date: 1.12.2011

Structural fire protection.Common regulations

114470
Slovak icon

Annotation:

Táto norma platí na navrhovanie požiarnej bezpečnosti zmien stavieb, v ktorých požiarna bezpečnosť bola navrhnutá podľa tejto normy najmenej pre stavby, ktorých projektová dokumentácia bola dokončená po 31. 12. 1981 a stavebné povolenie na stavbu bolo vydané najneskôr do 31. 12. 2001.

Preview of the standard contents:

Preview for this standard is not avaible.

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-09-24

AdvertisingTwitter