STN 730834:2010/Z1 (730834) Date: 1.3.2013

Fire protection of buildings.Changes of building

Info Designation Catalog number More information

STN 730834:2010/Z1 (730834)

Date: 1.3.2013

Fire protection of buildings.Changes of building

116671
Slovak icon

Annotation:

Táto norma platí na navrhovanie požiarnej bezpečnosti zmien stavieb, v ktorých sa požiarna bezpečnosť nerieši podľa platných právnych predpisov, STN 73 0804, STN 73 0802 a nadväzujúcich technických noriem.

Preview of the standard contents:

Preview for this standard is not avaible.

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-09-24

AdvertisingTwitter