STN 731001 (731001) Date: 1.4.2010

Geotechnical structures.Foundation

Info Designation Catalog number More information

STN 731001 (731001)

Date: 1.4.2010

Geotechnical structures.Foundation

110624
Slovak icon

Annotation:

Táto norma obsahuje všeobecné ustanovenia na navrhovanie geotechnických konštrukcií, v ktorých definuje v súlade s Eurokódom 7 geotechnické kategórie pre všetky druhy základov stavebných objektov a konštrukcií, oporné a zemné konštrukcie.

Preview of the standard contents:

Preview for this standard is not avaible.

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-09-18

AdvertisingTwitter