STN 731211 (731211) Date: 1.2.2011

Assessment of concrete structures of existing panel buildings

Info Designation Catalog number More information

STN 731211 (731211)

Date: 1.2.2011

Assessment of concrete structures of existing panel buildings

112560
Slovak icon

Annotation:

Norma je určená na posudzovanie existujúcich montovaných betónových konštrukcií panelových budov pre bytovú a občiansku výstavbu, ktoré sú zhotovené z obyčajného hutného betónu prostého, slabo vystuženého, vystuženého a predpätého.

Preview of the standard contents:

Preview for this standard is not avaible.

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-09-18

AdvertisingTwitter