STN 731289 (731289) Date: 1.3.1995

Terminology of aerated concrete

Info Designation Catalog number More information

STN 731289 (731289)

Date: 1.3.1995

Terminology of aerated concrete

69015
Slovak icon

Annotation:

Tato norma sjednocuje názvosloví, používané pro obor pórobetonu v technické praxi, v technických podkladech, odborné literatuře, učebnicích, příručkách a v hospodářském styku.

Preview of the standard contents:

Preview for this standard is not avaible.

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-09-24

AdvertisingTwitter