STN 731343 (731343) Date: 1.3.1997

Testing of corrosion prevention of reinforcement cellular concrete elements

Info Designation Catalog number More information

STN 731343 (731343)

Date: 1.3.1997

Testing of corrosion prevention of reinforcement cellular concrete elements

69071
Slovak icon

Annotation:

Táto norma platí pre skúšanie a hodnotenie protikoróznej ochrany oceľovej betonárskej výstuže vyrobenej valcovaním za tepla i ťahaním za studena v pórobetónových dielcoch.

Preview of the standard contents:

Preview for this standard is not avaible.

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-09-24

AdvertisingTwitter