STN 731355-1 (731355) Date: 1.5.1992

Durability determination of porous concrete. Part 1: General principles

Info Designation Catalog number More information

STN 731355-1 (731355)

Date: 1.5.1992

Durability determination of porous concrete. Part 1: General principles

69091
Slovak icon

Annotation:

Tato norma plati pre stanovenie trvanlivosti porobetonu metodou cyklickeho zmrazovania, vysusovania a posudenia miery korozneho napadnutia porobetonu kyselinotvornymi plynmi z atmosfery do porobetonovej hmoty. Nadvazuje na CSN 73 1290 a CSN 73 1350

Preview of the standard contents:

Preview for this standard is not avaible.

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-09-20

AdvertisingTwitter