STN EN 12114 (730579) Date: 1.10.2002

Thermal performance of buildings. Air permeability of building components and building elements. Laboratory test method

Info Designation Catalog number More information

STN EN 12114 (730579)

Date: 1.10.2002

Thermal performance of buildings. Air permeability of building components and building elements. Laboratory test method

86848
Slovak icon

Annotation:

Táto norma určuje všeobecnú laboratórnu skúšobnú metódu pre stanovenie prievzdušnosti stavebných dielov a prvkov vystavených kladným alebo záporným tlakovým rozdielom.

Preview of the standard contents:

Preview for this standard is not avaible.

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-09-18

AdvertisingTwitter