STN EN 12350-1 (731312) Date: 1.3.2010

Testing fresh concrete.Part 1:Sampling

Info Designation Catalog number More information

STN EN 12350-1 (731312)

Date: 1.3.2010

Testing fresh concrete.Part 1:Sampling

110290
Slovak icon

Annotation:

Táto európska norma stanovuje dva postupy na odber vzoriek čerstvého betónu, a to odber súbornej vzorky a odber náhodnej vzorky.

Preview of the standard contents:

Preview for this standard is not avaible.

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-09-20

AdvertisingTwitter