STN EN 12350-12 (731312) Date: 1.1.2011

Testing fresh concrete.Part 12:Self-compacting concrete.J-ring test

Info Designation Catalog number More information

STN EN 12350-12 (731312)

Date: 1.1.2011

Testing fresh concrete.Part 12:Self-compacting concrete.J-ring test

112454
Slovak icon

Annotation:

Táto európska norma špecifikuje postup na stanovenie tekutosti (stanovenej mierou blokovania), miery rozliatia a výtokového času t500J samozhutniteľného betónu pri pretekaní betónu cez J-prstenec.Skúška nie je vhodná pre betón, ktorého maximálne zrno kameniva je väčšie ako 40 mm.

Preview of the standard contents:

Preview for this standard is not avaible.

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-09-18

AdvertisingTwitter