STN EN 12350-5 (731312) Date: 1.4.2010

Testing fresh concrete.Part 5:Flow table test

Info Designation Catalog number More information

STN EN 12350-5 (731312)

Date: 1.4.2010

Testing fresh concrete.Part 5:Flow table test

110448
Slovak icon

Annotation:

Táto norma opisuje metódu stanovenia konzistencie čerstvého betónu určením stupňa rozliatia čerstvého betónu.Metóda nie je vhodná pre samozhutniteľný betón, penobetón alebo hrubozrnný betón, ako aj pre betón, ktorého maximálne zrno je väčšie ako 63 mm.

Preview of the standard contents:

Preview for this standard is not avaible.

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-09-18

AdvertisingTwitter