STN EN 12350-7 (731312) Date: 1.6.2011

Testing fresh concrete.Part 7:Air content.Pressure methods

Info Designation Catalog number More information

STN EN 12350-7 (731312)

Date: 1.6.2011

Testing fresh concrete.Part 7:Air content.Pressure methods

113319
Slovak icon

Annotation:

Táto európska norma opisuje dve metódy na stanovenie obsahu vzduchu v zhutnenom čerstvom betóne z hutného alebo ťažkého kameniva s maximálnou veľkosťou zrna 63 mm.

Preview of the standard contents:

Preview for this standard is not avaible.

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-09-18

AdvertisingTwitter