STN EN 12350-8 (731312) Date: 1.1.2011

Testing fresh concrete.Part 8:Self-compacting concrete.Slump-flow test

Info Designation Catalog number More information

STN EN 12350-8 (731312)

Date: 1.1.2011

Testing fresh concrete.Part 8:Self-compacting concrete.Slump-flow test

112450
Slovak icon

Annotation:

Táto norma špecifikuje postup na stanovenie rozliatia kužeľa a času t500 samozhutniteľného betónu.Skúška nie je vhodná pre betón, ktorého maximálne zrno kameniva je väčšie ako 40 mm.

Preview of the standard contents:

Preview for this standard is not avaible.

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-09-24

AdvertisingTwitter