STN EN 12350-9 (731312) Date: 1.1.2011

Testing fresh concrete.Part 9:Self-compacting concrete.V-funnel test

Info Designation Catalog number More information

STN EN 12350-9 (731312)

Date: 1.1.2011

Testing fresh concrete.Part 9:Self-compacting concrete.V-funnel test

112451
Slovak icon

Annotation:

Táto európska norma špecifikuje postup na stanovenie výtokového času samozhutniteľného betónu V-lievikom.Skúška nie je vhodná pre betón, ktorého maximálne zrno kameniva je väčšie ako 22,4 mm.

Preview of the standard contents:

Preview for this standard is not avaible.

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-09-20

AdvertisingTwitter