STN EN 12390-6 (731302) Date: 1.7.2011

Testing hardened concrete.Part 6:Tensile splitting strength of test specimens

Info Designation Catalog number More information

STN EN 12390-6 (731302)

Date: 1.7.2011

Testing hardened concrete.Part 6:Tensile splitting strength of test specimens

113483
Slovak icon

Annotation:

Táto európska norma špecifikuje metódu stanovenia pevnosti v priečnom ťahu valcových skúšobných telies zo zatvrdnutého betónu.Metóda, ktorá používa skúšobné telesá v tvare kocky alebo hranola sa uvádza prílohe A (normatívnej).

Preview of the standard contents:

Preview for this standard is not avaible.

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-09-24

AdvertisingTwitter