STN EN 14488-4+A1 (731305) Date: 1.7.2008

Skúšanie striekaného betónu. Časť 4: Pevnosť v súdržnosti vývrtov v čistom ťahu (Konsolidovaný text) (Norma na priame používanie ako STN).

Info Designation Catalog number More information

STN EN 14488-4+A1 (731305)

Date: 1.7.2008

Skúšanie striekaného betónu. Časť 4: Pevnosť v súdržnosti vývrtov v čistom ťahu (Konsolidovaný text) (Norma na priame používanie ako STN).

106249
Slovak icon

Annotation:

Annotation for this standard is not avaible.

Preview of the standard contents:

Preview for this standard is not avaible.

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-09-20

AdvertisingTwitter