STN EN 14651+A1 (731306) Date: 1.1.2008

Skúšobné metódy na betón vystužený kovovými vláknami. Meranie pevnosti v ťahu pri ohybe (medza úmernosti (LOP), zostatková pevnosť). (Konsolidovaný text) (Norma na priame používanie ako STN).

Info Designation Catalog number More information

STN EN 14651+A1 (731306)

Date: 1.1.2008

Skúšobné metódy na betón vystužený kovovými vláknami. Meranie pevnosti v ťahu pri ohybe (medza úmernosti (LOP), zostatková pevnosť). (Konsolidovaný text) (Norma na priame používanie ako STN).

105146
Slovak icon

Annotation:

Annotation for this standard is not avaible.

Preview of the standard contents:

Preview for this standard is not avaible.

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-09-18

AdvertisingTwitter