STN EN 15603/NA (730712) Date: 1.7.2012

Energy performance of buildings. Overall energy use and definition of energy ratings

Info Designation Catalog number More information

STN EN 15603/NA (730712)

Date: 1.7.2012

Energy performance of buildings. Overall energy use and definition of energy ratings

114822
Slovak icon

Annotation:

Táto norma definuje energetické služby, ktoré sa majú zohľadniť pri určovaní hodnotení energetickej hospodárnosti pre navrhované a existujúce budovy a na to poskytuje a) metódu na normalizované energetické hodnotenie, výpočet normalizovanej potreby energie, ktorá nezávisí od správania používateľov, skutočného priebehu počasia a iných skutočných (environmentálnych a vnútorných) podmienok; b) metódu na určovanie meraného energetického hodnotenia založenú na dodanej a odvádzanej energii; c) metodiku na zlepšovanie spoľahlivosti výpočtového modelu budovy porovnaním so skutočnou spotrebou energie; d) metódu na určovanie energetickej efektívnosti možných zlepšení.

Preview of the standard contents:

Preview for this standard is not avaible.

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-09-24

AdvertisingTwitter