STN EN 15643-1:2011/Oprava1 (730901) Date: 1.9.2011

Sustainability of construction works.Sustainability assessment of buildings.Part 1:General framework

Info Designation Catalog number More information

STN EN 15643-1:2011/Oprava1 (730901)

Date: 1.9.2011

Sustainability of construction works.Sustainability assessment of buildings.Part 1:General framework

114010
Slovak icon

Annotation:

Táto európska norma poskytuje všeobecné princípy a požiadavky prostredníctvom súboru noriem na posudzovanie budov z hľadiska environmentálnych, sociálnych a ekonomických vlastností so zohľadnením technických charakteristík a funkčnosti budovy.Posudzovanie kvantifikuje príspevok posudzovaných stavieb k trvalo udržateľnej výstavbe a k trvalo udržateľnému rozvoju.

Preview of the standard contents:

Preview for this standard is not avaible.

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-09-24

AdvertisingTwitter