STN EN 15643-2 (730901) Date: 1.9.2011

Sustainability of construction works.Assessment of buildings.Part 2:Framework for the assessment of environmental performance

Info Designation Catalog number More information

STN EN 15643-2 (730901)

Date: 1.9.2011

Sustainability of construction works.Assessment of buildings.Part 2:Framework for the assessment of environmental performance

113952
Slovak icon

Annotation:

Táto európska norma tvorí časť súboru európskych noriem a poskytuje špecifické princípy a požiadavky na posudzovanie environmentálnych vlastností budov so zohľadnením technických charakteristík a funkčnosti budovy.Posudzovanie environmentálnych vlastností je jeden aspekt posudzovania udržateľnosti budov podľa všeobecného rámca EN 15643-1.

Preview of the standard contents:

Preview for this standard is not avaible.

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-09-24

AdvertisingTwitter