STN EN 15643-3 (730901) Date: 1.10.2012

Sustainability of construction works.Assessment of buildings.Part 3:Framework for the assessment of social performance

Info Designation Catalog number More information

STN EN 15643-3 (730901)

Date: 1.10.2012

Sustainability of construction works.Assessment of buildings.Part 3:Framework for the assessment of social performance

115881
Slovak icon

Annotation:

Táto európska norma tvorí časť súboru európskych noriem a poskytuje špecifické princípy a požiadavky na posudzovanie sociálnych vlastností budov so zohľadnením technických charakteristík a funkčnosti budovy.Posudzovanie sociálnych vlastností je jeden aspekt posudzovania udržateľnosti budov podľa všeobecného rámca EN 15643-1.

Preview of the standard contents:

Preview for this standard is not avaible.

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-09-20

AdvertisingTwitter