STN EN 15643-4 (730901) Date: 1.10.2012

Sustainability of construction works.Assessment of buildings.Part 4:Framework for the assessment of economic performance

Info Designation Catalog number More information

STN EN 15643-4 (730901)

Date: 1.10.2012

Sustainability of construction works.Assessment of buildings.Part 4:Framework for the assessment of economic performance

116105
Slovak icon

Annotation:

Táto európska norma tvorí časť súboru európskych noriem na posudzovanie budov a poskytuje špecifické princípy a požiadavky na posudzovanie ekonomických vlastností budov so zohľadnením technických charakteristík a funkčnosti budovy.Posudzovanie ekonomických vlastností je jeden aspekt posudzovania udržateľnosti budov podľa všeobecného rámca EN 15643-1.

Preview of the standard contents:

Preview for this standard is not avaible.

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-09-24

AdvertisingTwitter