STN EN 16309+A1 (730903) Date: 1.2.2015

Trvalá udržateľnosť výstavby. Posudzovanie sociálnych aspektov budov. Metodika výpočtu (Norma na priame používanie ako STN).

Info Designation Catalog number More information

STN EN 16309+A1 (730903)

Date: 1.2.2015

Trvalá udržateľnosť výstavby. Posudzovanie sociálnych aspektov budov. Metodika výpočtu (Norma na priame používanie ako STN).

120025
Slovak icon

Annotation:

Annotation for this standard is not avaible.

Preview of the standard contents:

Preview for this standard is not avaible.

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-09-18

AdvertisingTwitter