STN EN 1738 (731360) Date: 1.7.2000

Determination of steel stresses in unloaded reinforced components made of autoclaved aerated concrete

Info Designation Catalog number More information

STN EN 1738 (731360)

Date: 1.7.2000

Determination of steel stresses in unloaded reinforced components made of autoclaved aerated concrete

79151
Slovak icon

Annotation:

Táto európska norma špecifikuje metódu stanovenia napätia v pozdĺžnych prútoch v strede rozpätia nezaťažených vystužených stavebných dielcov z autoklávovaneho pórobetónu.

Preview of the standard contents:

Preview for this standard is not avaible.

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-09-18

AdvertisingTwitter